ยินดีต้อนรับจากบริษัทกฎหมายคอมพิวเตอร์จำกัด หรือ เว็บไซต์ www.thailandlaw92.com(เดิม คือ www.thailandlaw9.com)
มีข้อมูลกฎหมายที่สำคัญไม่ต่ำกว่า 1,000 ฉบับ และคำพิพากษาศาลฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500-ปัจจุบัน
หลังจากการมีตั้งเครือข่ายร่วมกันปฏิรูปขบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566
มีการลดราคาแก่สมาชิก ดูรายละเอียดเว็บไซต์ เครือข่ายร่วมกันปฏิรูปขบวนการยุติธรรม ตามลิงค์ ด้านล่าง
การสมัครเป็นสมาชิก ระยะเวลา 1 ปี เป็นเงิน 699 บาท(ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ระยะเวลา 2 ปีเป็นเงิน 1,200 บาท(ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โดยโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพจำกัด เลขที่บัญชี 186-086-8395 ชื่อบัญชี บริษัทกฎหมายคอมพิวเตอร์าจำกัด
เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่ 02-849-1006-7 หรือ 085-188-5126 หรือ 098-268-5955
ลูกค้าจะได้รับ username และ password เพื่อไปใช้งานได้ทันที ส่วนใบเสร็จและใบกำกับภาษี จะส่งให้ในภายหลัง
บริษัท ฯ ได้ทำการปรับปรุง การพัฒนา software รุ่นใหม่ เพื่อค้นหาข้อมูกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาที่รวดเร็ว และซับซ้อน
บริษัทฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ในกรณีที่ช่วงระหว่างการพัฒนาระบบใหม่ อาจจะไม่ราบรื่นในช่วงแรกๆ
ข้อเสนอแนะ แจ้งปัญหา ได้ที่ email. = webmaster@thailandlaw92.com

ไปที่เว็บไซต์-->เครือข่ายร่วมกันปฏิรูปขบวนการยุติธรรม