!!..จะต้องทำการ login ก่อน หรือเกินกำหนดเวลาที่ได้ login มาแล้ว จะต้องทำการ login ใหม่