เปลี่ยน PASSWORD
username=
passwordเดิม=
passwordใหม่=